رسائل حبیب

Rasael Habib

محضر افادت گستر خطه اصحاب یمین ، سلاله صدف سیدالمرسلین
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٥/۱   کلمات کلیدی: نثر ،نثر مسجع ،منشآت ،رسائل حبیب

جناب مهندس سید مهدی لعل

مدیریت محترم شرکت ساختمانی عمران بهشت

سلام علیکم

گرچه مرقومه سپاس در شأن اَجلّّ خواص اینبار گرفتار قلم وسواس این عاس و پاس گشته و به قُوّۀ بلاغت سعی به کَرّات میبرد تا عُذر مضرّات و یکچند خدمت ناقص را بجای آورد . لیک اُمیدم به بخشش بزرگی است که بزرگان نزدش به گُنگی لُنگ  انداخته اند و زیرکان ، نَرد عمران را پی درپی از او باخته اند . عرض تقصیر دارم تا پای لَنگ از میدان تَنگ این ورق به شرم و عرق بیرون کشم و سودای بلاغت فرو نهم و سر به صحرای صراحت برده و عرض درخواست تسلیم نمایم . باری جناب مهندس عزیز چند صباحی است که خیال درعزای ریال روضه خوانی میکند و عیال پیوسته آیه لا تَنقُصُوا المِکیال ،  لیک جنابعالی را امیدوارم که از اِتّصاف به لَعل بَذل جَعل نموده و ریال این حقیر را در عدد به یکی دو نقطه مَدَد فرمائید تا هم جان علیل  از آتش خلیل گلستان گیرد و هم صفیر شوم بوم از بام این صغیر رحل قبور نماید . آنچه ضمیمه این رقیمه گشته است نمونه ایست جهت نمودار ،  رخصت دهید باقی در شرف تلاقی بعرض شریف خواهد رسید .  

                     1386/9/25

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 
تقدیم سوالی به محضر پر فضیلت دوست دانشمندم جناب استاد اکبر نژاد
ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٥/۱   کلمات کلیدی: نثر ،نثر مسجع ،منشآت ،رسائل حبیب

این آفتاب لب بام چندیست که عهد صبی و سن شبابی اش بدر گشته و در معرکه پیران مجاور زمینگیران ملتزم رکاب و منتظر خطاب جناب عالی نصابتان نشسته است و بعنایت خالق این دقایق مغتنم دانسته تا به طرح سوالی دیگر تقدیم بدارم که این پیر حقیر چندیست که ذهن فعّالش لایفعل گشته و مغز همیشه دایرش زمین بایر ،  انسانم میل نسیان کرده است و عصیانم به روز ناتوانی میل احسان . چندیست که گاه در میانه نماز از فرط فراموشی خاموشی اختیار نموده ام و هر آنچه بایستی از زور ، حواله به ذهن مهجور ، اما چه سود که هربار نسیان به عصیان میل نموده و عاقبت الامر حالتی رفته که محراب بفریاد آمده ، حال در میانه نماز چه کنم ؟ صُم بُکم کَما لایَقدِرُ عَلی شَی  بمانم یا نماز بشکنم و مجدد بپا سازم ؟ بشکنم ! حکمش نمیدانم ، اِعاده کنم ، وجود طاقت قیام و سجود دیگر ندارد       

  ربنا لا تواخذنا ان نسینا                              

16/3/1383       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ