رسائل حبیب

Rasael Habib

محضر افادت گستر خطه اصحاب یمین ، سلاله صدف سیدالمرسلین
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٥/۱   کلمات کلیدی: نثر ،نثر مسجع ،منشآت ،رسائل حبیب

جناب مهندس سید مهدی لعل

مدیریت محترم شرکت ساختمانی عمران بهشت

سلام علیکم

گرچه مرقومه سپاس در شأن اَجلّّ خواص اینبار گرفتار قلم وسواس این عاس و پاس گشته و به قُوّۀ بلاغت سعی به کَرّات میبرد تا عُذر مضرّات و یکچند خدمت ناقص را بجای آورد . لیک اُمیدم به بخشش بزرگی است که بزرگان نزدش به گُنگی لُنگ  انداخته اند و زیرکان ، نَرد عمران را پی درپی از او باخته اند . عرض تقصیر دارم تا پای لَنگ از میدان تَنگ این ورق به شرم و عرق بیرون کشم و سودای بلاغت فرو نهم و سر به صحرای صراحت برده و عرض درخواست تسلیم نمایم . باری جناب مهندس عزیز چند صباحی است که خیال درعزای ریال روضه خوانی میکند و عیال پیوسته آیه لا تَنقُصُوا المِکیال ،  لیک جنابعالی را امیدوارم که از اِتّصاف به لَعل بَذل جَعل نموده و ریال این حقیر را در عدد به یکی دو نقطه مَدَد فرمائید تا هم جان علیل  از آتش خلیل گلستان گیرد و هم صفیر شوم بوم از بام این صغیر رحل قبور نماید . آنچه ضمیمه این رقیمه گشته است نمونه ایست جهت نمودار ،  رخصت دهید باقی در شرف تلاقی بعرض شریف خواهد رسید .  

                     1386/9/25

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ