رسائل حبیب

Rasael Habib

محضر فضیلت پرور و فیض گستر خِطۀ اصحاب یمین حاج داوود زین العابدین
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۱   کلمات کلیدی: نثر ،نثر مسجع ،منشآت ،رسائل حبیب

محضر فضیلت پرور و فیض گستر خِطۀ اصحاب یمین حاج داوود زین العابدین

عرض سلام و تهنیت 

 در پاس آن تُحفۀ چشمگیر ، مرقومۀ تقدیر ، اگر به قلم این حقیر گرفتار آمده البته  نه سزاوار آن شاخ نباتیست که بر موقف عنقا نشسته است بل تُحفه زکاتیست از پیکرۀ نثر و ادب که گاه و بیگاه از تِکّۀ مِضراب حبیب زخمه میخورد و لطمه میبرد  . لیک اگر چنانچه محضر شریفتان دلیری بر سخن میرود نه بر بضاعت این صاحب فضاحت توان شمرد که گفته اند

                          نه هر جا توان اسب را تاختن          که جاها سپر باید انداختن

 بل عنایت به پاسداشت وجود شریفی است که سالهاست از بوستان مُصفّایش بوی عبیر میآید و از گلستان با صفایش نغمۀ داوودی  . دوست عزیز ، از موهبت باری و برکات المعجم حضرتعالی ، این درویش که تاکنون از بی ریشی ، خِطۀ فرهنگ و ادب را از بیخ عرب بوده ام ، اینک از معرفت آن کتاب چنان سوز خطاب ساز کرده ام که اهل حجاز را بدین اِعجاز شوریدگان رُتبۀ خُطبۀ خود سازم تا انگشت نشان سوی این بی نشان نشانه روند . اینک به شکرانۀ این مرتبت ، قبای بی زبان * عجمی را فروخته و ردآی المعجم عربی بر تن دوخته ام و به رسم حکمای قدیم و شیوۀ متقدمین از سنت کیکاووسی پَر طاووسی نیز بر گوشۀ عمامۀ خود نشانده ام تا پندارند که محی الدین عربی از گور برخاسته و به شیوۀ سعدی بزمی آراسته که بار دیگر دوستان را از گلستان میوه ائی خاص تقدیم خواص سازد . لاجرم حقیر نیز بدین گمان خام ماه رمضان را نیکتر آن دیدم تا شیوه ائی سازم و بحق صحبت دیرین و اُلفت پیشین عنان از بنان حبیب * برگیرم و بی زحمت و رنج سال سی ، خامه و دوات را به قند و نبات پارسی حلاوتی بر رساله بخشم و ترانه ائی سُرایم که روانتر از مآء زُلال و گواراتر از رحیق و سلسال باشد . اماحیف که خیالی فساد باشد و متاعی کساد بازار یوسف را که پایه استطاعت علیل است و مایه بضاعت قلیل ، آنگاه که بیاد میآورم نگار نمکین من خود به مکتب داوودی بر چار بالش عزّت تکیه دارد و دائِم طیور بلاغت را به یک اشارت بر غصون عبارت مترنم می سازد.

چون برآید شمس انشق القمر

پس بناچار این ورق خام را با عرق تام در همین جا بپایان میبرم ، باشد وقتی دیگر و عرضی بهتر / والسلام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این نامه عرض تشکریست بابت  کتاب ارزشمند المعجم عربی  که  به این حقیر اهدا نمودند

 1384/10/4                    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ