رسائل حبیب

Rasael Habib

شهریارا بی حبیب خود نمیکردی سفر
ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱۳   کلمات کلیدی: نثر ،نثر مسجع ،منشآت ،رسائل حبیب

  سید محمد حسین شهریار  

                                               شهریارا بی حبیب خود نمیکردی سفر            این سفر را قیامت میروی  تنها چرا