محضر فضیلت پرور و فیض گستر خِطۀ اصحاب یمین حاج داوود زین العابدین

محضر فضیلت پرور و فیض گستر خِطۀ اصحاب یمین حاج داوود زین العابدین

عرض سلام و تهنیت 

 در پاس آن تُحفۀ چشمگیر ، مرقومۀتقدیر ، اگر به قلم این حقیر گرفتار آمده البته  نه سزاوار آن شاخ نباتیست که بر موقف عنقانشسته است بل تُحفه زکاتیست از پیکرۀ نثر و ادب که گاه و بیگاه از تِکّۀ مِضراب حبیبزخمه میخورد و لطمه میبرد  . لیک اگر چنانچه محضر شریفتان دلیری بر سخن میرود نه بربضاعت این صاحب فضاحت توان شمرد که گفته اند

                          نه هر جا توان اسب را تاختن          که جاها سپر باید انداختن

 بل عنایت به پاسداشت وجود شریفی است کهسالهاست از بوستان مُصفّایش بوی عبیر میآید و از گلستان با صفایش نغمۀ داوودی  . دوست عزیز ، از موهبت باری و برکات المعجم حضرتعالی ، این درویش که تاکنون ازبی ریشی ، خِطۀ فرهنگ و ادب را از بیخ عرب بوده ام ، اینک از معرفت آن کتاب چنان سوزخطاب ساز کرده ام که اهل حجاز را بدین اِعجاز شوریدگان رُتبۀ خُطبۀ خود سازم تاانگشت نشان سوی این بی نشان نشانه روند . اینک به شکرانۀ این مرتبت ، قبای بیزبان* عجمی را فروخته و ردآی المعجم عربی بر تن دوخته ام و به رسم حکمای قدیم وشیوۀ متقدمین از سنت کیکاووسی پَر طاووسی نیز بر گوشۀ عمامۀ خود نشانده ام تاپندارند که محی الدین عربی از گور برخاسته و به شیوۀ سعدی بزمی آراسته که بار دیگردوستان را از گلستان میوه ائی خاص تقدیم خواص سازد . لاجرم حقیر نیز بدین گمانخام ماه رمضان را نیکتر آن دیدم تا شیوه ائی سازم و بحق صحبت دیرین و اُلفت پیشینعنان از بنان حبیب * برگیرم و بی زحمت و رنج سال سی ، خامه و دوات را به قند و نباتپارسی حلاوتی بر رساله بخشم و ترانه ائی سُرایم که روانتر از مآء زُلال و گواراتر ازرحیق و سلسال باشد . اماحیف که خیالی فساد باشد و متاعی کساد بازار یوسف را که پایهاستطاعت علیل است و مایه بضاعت قلیل ، آنگاه که بیاد میآورم نگار نمکین من خود به مکتب داوودی بر چار بالش عزّت تکیه دارد و دائِم طیور بلاغت را به یک اشارت برغصون عبارت مترنم می سازد.

چون برآید شمس انشق القمر

پس بناچار اینورق خام را با عرق تام در همین جا بپایان میبرم ، باشد وقتی دیگر و عرضی بهتر / والسلام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این نامه عرض تشکریست بابت  کتاب ارزشمند المعجم عربی  که  به این حقیر اهدا نمودند

 1384/10/4                    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 0 نظر / 31 بازدید