محضر سرکار علیییه مکرمه دکتر طاهره فرمانفرما

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 محضر سرکار علیییه مکرمه دکتر طاهره فرمانفرما

 عرض سلام و احترام

 مرقومه شریفه بیلان که از سیرت رضیّه و صفات مرضیّه آن مدیریت محترمه حکایت داشت هم اینک از مرحمت عالیه منظور نظر گشت ، آنچه در مجاری مسطورات مستور فرموده بودید تاب نهان نداشت و به صید نظر این بی بصر سر از روزن اعداد بیرون نهاد تا به جلوه و اشارات و حسن عبارات دردانه ای گردد به رشته تسبیح هر حسابرسی و پندنامه ای باشد زیبنده هر حسابگری به این معنا که ، حساب پاک را از محاسبه چه باک .

الحق وفق کریمه "حاسبوا قبل ان تحاسبوا " دلیرانه بیلان منظم ساخته و پرداخته بودید که حاجت بدین همه کار نبود . بر هر چشم کم سو نیز به مختصر نظر و کمترین بصر عیان آن نمونه کارها بیان نمودارها بوده است ، اما از کرم منت گذاشته و مارا شایسته عنایت و لایق درایت دانستید .

در اهمییت این شیوه مرضیّه همین بس که امروز اگر ایران و ایرانی در حاشیه ویرانی گوشه بی توشه ایی گرفته و بکرات مبتلای مضرات گشته  فقدان همین اصل بیلان بوده است و بس .

در پایان خدایرا سپاسگزارم که به مرحمت رحمانی و فضل سبحانی مدد فرمود تا این کارخانه به مدیریتی متعهد و با تقوا به مرتبت والا و کیفییت اعلی شهره خاص و عام باشد.

ما نیز اگر یکچند در این روند در رکاب بوده ایم زهی توفیق .

 

  1385   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1 نظر / 56 بازدید