این عکسها و کاریکاتورها رو نگاه کنید

 

                                              عشق پایدار

 

 

 

یادمان باشد که روزی او نگاری بوده است

 

 

 

 بچه با مرام

 

 

 

 

 

  خواب قیمتی

 

 

 

 عشق کور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدالت در ایران اسلامی

 

 

 

 

 

چشم انداز

 

 

 

 

 نظام ری گیری  در ایران

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نه شرقی   ...... نه غربی

فقط  ؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

ماهیگیری فقرا  و  اغنیاء

 

 

 

 

 

جوانی  حسرتا  با  من  وداع  جاودانی  کرد

 

 

 

 

 

 

موفق     باشی

 

 

 

 

 

 ابتذال

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 96 بازدید