نثر بستانکارانه 1

اگر شانس بیآورید که بدهکارتان اهل ذوق و ادب باشد ، میتوانید با توسل به نثری شیرین و دلنشین ، شانستان را برای وصول طلب امتحان کنید . من از این شیوه بارها بهره مند شده ام که سعی خواهم نمود ، نمونه هائی از آنرا بترتیب تقدیم سایت محترم نمایم ، اما شما نیز سعی خودتان را بکنید .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت حاج محمود کرمی

 برای عرض حال می نویسم ، حالیکه مالامال از ملال است و احتیاج به قال ندارد . بحمدالله شما که از طایفۀ کرم میباشید ، پس بدانید به اندک مایه  نمیتوان  سایه گرفت . 

                 هر که عَلم شد به سخا و کَرم     بند نشآید که نَهـد بر دِرم

این روزها صورتمان به سیلی مکرر ، نیلی مُکـدَّر گشته است و باور بدارید از فرط فلاکت عنقریب به هلاکتیم . ما که گنج طلب نداریم ، مزد رنج میخواهیم ، نه بهای تُرنج ، خرج کوه و دَرّه و کباب بَرّه هم نداریم ، نخود را بخود حلال کرده ایم . لااقل بقدر کفایت دهید تا این وجود توان قیام و سجود داشته باشد والسلام

          1381/4/1    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 0 نظر / 52 بازدید